Invazivní liposukční metody


Liposukce vibrační

Tato metoda využívá účinků vibrační kanyly, která rozbíjí tukové buňky. Tato kanyla sama kmitá a její účinek je rovnoměrně rozložen a předchází se tak případným nerovnostem.

Liposukce klasická

Operatér zavede odsávací kanylu do dané tělesné oblasti a odsud odstraňuje tukové buňky mechanicky, pohybem ruky . Tukové buńky jsou zároveň kanylou odváděny ven z těla. Tato forma liposukce je poměrně zastaralá a již velmi málo používaná.

Liposukce ultrazvuková

Tento druh liposukce se od té klasické vibrační liší v principu vlastního zákroku. Ošetření je prováděno pomocí hlavice vysílající ultrazvukové vlny. Ty donutí tukovou buňku samovolně prasknout a tukovou výplň vypustit bez mechanického násilí. Takto vylitý obsah buňek je opět kanylou odsáván z těla ven. Souběžně s ultrazvukovou vlnou prochází i vlna tepelná. Ta nutí kůži k aktivnějšímu a silnějšímu smrštění podél nově vytvarované kontury (tedy už té s menším objemem tuku). Ultrazvukové vlny totiž nesmějí přímo zasáhnout sval nebo kůži. Tato metoda liposukce tedy vyžaduje určitou míru zručnosti a šikovnosti samotného operatéra.

Tumescentní metoda liposukce

V této oblasti, která se týká liposukce, chybují klietni asi nejvíce. O tumescentní techniku se jedná vždy, když se do podkoží napouští tuk uvolńující roztok, zvaný tumescence. Tumescentní může být liposukce vibrační stejně jako klasická a ambulantní stejně jako ta v plné narkoze.